ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Формуляр за техническа поддръжка

Фирмата ни Hastek Пластични Системи притежава над 50-годишен опит; и напредва с цел да стане най-добрата компания в Турция в областта на проектирането, поддръжката, ремонта, резервните части, накратко в целия пред и след продажбен период да се гарантира удовлетвореността на клиентите във всяко отношение. Екипът за техническа поддръжка Hastek действа със съзнае, че хладилната група е най-важната част на една фабрика и действайки с тази мисъл по време на обслужване предлага качествено, бързо и 100% ефективно обслужване на своите клиенти.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Съзнава чувствителността на клиентите си в след продажбения етап и цели винаги да ги удовлетвори. Една от малкото компании е които организират технически тренинги както обучения в страната, така и в чужбина с цел увеличаване на специализираните знания на техническия си персонал.

ПОДКРЕПА С РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
В допълнение към своя технически персонал, складът на фирмата намиращ се в Икителли Истанбул осигурява запас от резервни части, включва се в най кратко време в помощ на всякаква авария и проблеми и спомага на клиента си в осигуряването на производство без прекъсване.

ПОДДРЪЖКА ЗА ПЕРИОДИЧНА ГРИЖА
Hastek Пластични Системи също така предоставя периодична поддръжка и на висококачествените италиански индустриални хладилни групи Frigo (чилър, сух охладител, кондициониране на матрици и т.н.) които ги продава в продължение на много години. За използване ефективно на продукта, за предотвратяване на евентуалните аварии и за увеличаване на срока на ползване на системата е необходима редовна поддръжка. Нужно е периодичната проверка и почистване на продукта да се извършват от страна на специализираната техническа група на Hastek в периода препоръчан от производителя.

ТЕХНИЧЕСКА КОНСУЛТАНТСКА ПОДКРЕПА (ПРОЕКТ)
Със своя 50-годишен опит и следствие на дейност с европейската компания Industrial Frigo която е призната за най-високо качествена и „компания поддържаща своите представители“, фирмата Hastek Пластични Системи е специализира в избора на най-подходящата система за нуждите на клиентите си. С помощта на специалистите си по инженерни проекти и търговския си екип, чрез анализ на потреблението на енергия при нужда, това е фирма която е открита по отношение на оперативните разходи, с изключение на първата инвестиция. При нужда прави оценка на най-ефективната инсталация според разположението на машината и осигурява на своите клиенти най-ефективната и дълготрайна система и цялата поддръжка преди и след продажбата на машината.

Иновации и новини от нас

Можете да се регистрирате с Вашия имейл адрес, за да бъдете информирани относно Borche, за иновациите и новините...

www.borche.com.tr е филиал на HASTEK. Web Tasarım, Web Yazılım
Получете оферта
Да ви потърсим