Разпределение на товара на основата на пластмасова инжекционна машина

За изчисляване на приблизителната стойност на натоварване предавано от пластмасовата инжекционна машина на пода;

Fz = ((G1 + G2) / N) * 2,5

Fz: Количество товар предаден от машината на пода (kg)

G1: Тегло на машината

G2: Тегло на матрицата

N: Брой крака използвани за връзка на машината към пода

2.5 умножаващ фактор: Статично-динамичен коефициент на преобразуване.

 

Пример: За машина с блокираща мощност 400 тона;

·         Тегло на машината 15500 кг

·         Тегло на калъпа 1200 кг

·         Брой крака на машината 16

 

Fz = ((15500 + 1200) / 16) * 2.5 = 2609 kg

Сумата без умножение е 2.5: 1043 кг

 

Практически: може да се говори за 1043 кг и 2609 кг натоварване на крак.

 

2 различни условия влияят на пластмасовите инжекционни машини при горното изчисление;

1- При почти всички изчисления на пластмасовите инжекционни машини осите са приети като успоредни на земята. Поради това, предаването на натоварването на земята е относително по-малко засегнато от вибрациите в сравнение с машините работещи по вертикалната ос.

2- Когато вибрациите на машините функциониращи една до друга се отразят на другата, това изисква измерване на естествените честоти на машините с чувствителни устройства и след това е необходимо да се направят по-изчерпателни изчисления имайки предвид структурата на машините и сградата.

Ще бъде полезно заздравяването на полето на действие на инжекционната машина да се обсъди със специализираните строителни фирми за укрепване и подобряване на почвата.


Иновации и новини от нас

Можете да се регистрирате с Вашия имейл адрес, за да бъдете информирани относно Borche, за иновациите и новините...

www.borche.com.tr е филиал на HASTEK. Web Tasarım, Web Yazılım
Получете оферта
Да ви потърсим