Пресмятане на нуждата от охлаждане на
матрицата на инжекционната машина

Нужда от охлаждане на матрицата на инжекционната машина

СТЪПКА 1

Въвеждане на сумата на часово потребление на суровина на инжекционната машина:

СТЪПКА 2

Избор на коефициент на охлаждане на суровината: Коефициентът се променя в зависимост от избора на суровината. Ето защо е необходимо суровината да бъде избрана най напред.

СТЪПКА 3 (АКО СЪЩЕСТВУВА) ВЪВЕДЕТЕ

Изчисление на изискването за охлаждане на струйника за необходимостта от охлаждане на матрицата: В тази стъпка изискването за охлаждане на струйника ще бъде изчислено чрез въвеждане на мощността на струйника. Това изчисление е параметър за необходимостта от охлаждане на матрицата.

Иновации и новини от нас

Можете да се регистрирате с Вашия имейл адрес, за да бъдете информирани относно Borche, за иновациите и новините...

www.borche.com.tr е филиал на HASTEK. Web Tasarım, Web Yazılım
Получете оферта
Да ви потърсим